Харківська обласна державна адміністрація

Головне управління праці та соціального захисту населення

Комунальна установа

БОГОДУХІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ

 

НАКАЗ

«20» жовтня 2011 року

м. Богодухів

№ 114

 

«Про виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Комунальна установа Богодухівський дитячий будинок-інтернат,

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Комунальна установа Богодухівський дитячий будинок-інтернат (додається).

2. Затвердити Форму запиту на інформацію (додається).

3. Секретарю-друкарці будинку-інтернату Шигимазі О.В., забезпечити оприлюднення публічної інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації» на веб-сайті будинку-інтернату, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність Комунальної установи Богодухівський дитячий будинок-інтернат.

4. Визначити працівників будинку-інтернату, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації:

- Жупинський Микола Олексійович – заступник директора із загальних питань;

- Нечепуренко Людмила Анатоліївна – головний бухгалтер;

- Церковна Валентина Олексіївна – соціальний працівник;

- Яровий Артем Олексійович – юрисконсульт;

- Гончаренко Валентин Павлович – інженер з охорони праці провідний;

- Панченко Вікторія В’ячеславівна –інспектор з кадрів.

4. Відповідальним за забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації працівникам організувати роботу з підготовки відповідей на інформаційні запити відносно публічної інформації, що створена, отримана або знаходиться у користуванні будинку-інтернату з дотриманням строків розгляду запитів на інформацію, відповідно до чинного законодавства України.

5. Секретарю-друкарці будинку-інтернату Шигимазі О.В. запровадити облік письмових запитів на інформацію та відповідей на інформаційні запити за окремою реєстраційною книгою.

6. Інспектору з кадрів будинку-інтернату Панченко В.В. внести зміни до посадових інструкцій працівників, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації та номенклатури справ будинку-інтернату.

7. Секретарю-друкарці будинку-інтернату Шигимазі О.В. довести даний наказ до відповідальних осіб.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Заступник директора із загальних питань

М.О.Жупинський

Юрисконсульт

 

 

Інспектор з кадрів

 

 

 

З наказом ознайомлена

 А.О.Яровий

 

 

В.В.Панченко

 

 

 

Л.А.Нечепуренко

 

В.О.Церковна

 

В.П.Гончаренко

 

О.В.Шигимага

 

 


 


Затверджено наказом

по КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат

від 20.10.2011 №114

 

П О Р Я Д О К

складання, подання та розгляду запитів на інформацію,

розпорядником якої є Комунальна установа Богодухівський дитячий будинок-інтернат

1. Загальні положення

1.1.Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Комунальна установа Богодухівський дитячий будинок-інтернат (надалі – будинок-інтернат) розроблено на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” та з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є будинок-інтернат.

1.2. Публічна інформація, розпорядком якої є будинок-інтернат, – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання будинком-інтернатом своїх повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні будинку-інтернату, не віднесена відповідно до чинного законодавства України, до інших видів інформації.

1.3. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. Запити на інформацію подаються в усній або письмовій формі (особисто, поштою, по факсу, електронною поштою) за вибором запитувача. Форма запиту додається.

1.4. Запит на інформацію може бути подано з понеділка по четвер – з 8.00 до 16.00, у п’ятницю – з 9.00 до 15.00). Перерва з 12.00 до 13.00.

1.5. Запит може бути поданий до будинку-інтернату:

- особисто за адресою: Україна, Харківська область, м. Богодухів, вул. Космічна 3, КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат, приймальня.

- на поштову адресу: КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат

62103, Україна, м. Богодухів, вул. Космічна 3;

- на електронну адресу: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

- по факсу за номером: +38 (05758) 323-01.

1.6. Запити, що надійшли до будинку-інтернату, реєструються у відповідному журналі, подаються на розгляд відповідальних осіб, які готують та направляють відповідь на запит на інформацію запитувачу у терміни, визначені чинним законодавством України.

1.7. Запит на інформацію, що надійшов на електронну адресу будинку-інтернату, роздруковується на паперовий носій та реєструється у відповідному журналі. Подальший розгляд здійснюється відповідно до п.1.6. цього Порядку.

1.8. Відповідальні особи забезпечують надання відповіді на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту або в інші терміни, визначені Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

1.9. Відповідальна особа веде облік запитів на інформацію та забезпечує щотижневе оприлюднення на офіційному веб-сайті будинку-інтернату (bdbi.org.ua) даних про кількість запитів на інформацію, що надійшла до будинку-інтернату.

1.10. Запитувач має право оскаржити у суді відмову у задоволенні запиту на інформацію; відстрочку у задоволенні запиту на інформацію; ненадання відповіді на запит на інформацію; надання недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; невиконання розпорядником інформації обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”; інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.


Затверджено наказом

по КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат

від 20.10.2011 №114

 

 

 

Форма запиту на інформацію

 

Розпорядник інформації: КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат

Запитувач:                   ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача інформації,

___________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації ” надати

 

____________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити) на поштову адресу ____________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

 

На електронну адресу_______________________________________________________

 

телефаксом___________________________________________________

 

за телефоном__________________________________________________

 

 

 

 

„___”______________20____ р.                               ___________________

(підпис запитувача інформації)

 

 

 

 
.