РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2014 рік

Комунальна установа Богодухівський дитячий будинок-інтернат, ЄДРПОУ 03189558

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (постачання природного газу)

2274

кошти місцевого бюджету

1 391 430,96 (один мільйон триста дев’яносто одна тисяча чотириста тридцять грн. 96 коп.) в т.ч. ПДВ: 231 905,16 (двісті тридцять одна тисяча дев’ятсот п’ять грн. 16 коп.)

Закупівля в одного учасника

грудень 2013 року

Дорошенко Г.І.

---

49.50.1 - Транспортування трубопроводами (транспортування природного газу)

2274

кошти місцевого бюджету

113 024,16 грн. (сто тринадцять тисяч двадцять чотири грн. 16 коп.) в т.ч. ПДВ: 18837,36 (вісімнадцять тисяч вісімсот тридцять сім грн. 36 коп.)

Закупівля в одного учасника

грудень 2013 року

Дорошенко Г.І.

---

35.12.1 - Передавання електричної енергії (послуга з постачання електричної енергії)

2273

кошти місцевого бюджету

831 300,00 грн. (вісімсот тридцять одна тисяча триста грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ: 138 550,00 (сто тридцять вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.)

Закупівля в одного учасника

грудень 2013 року

Дорошенко Г.І.

---

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.12.2013 року № __1____

Голова комітету з конкурсних торгів __Дорошенко Г.І. ___ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів ___Ільченко Т.В.___ _________________
(прізвище, ініціали)  (підпис)

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2014 рік

06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (постачання природного газу)

2274

кошти місцевого бюджету

469 113,61 (чотириста шістдесят дев’ять тисяч сто тринадцять гривень 61 коп.) в т.ч. ПДВ: 78185,60 (сімдесят вісім тисяч сто вісімдесят п’ять гривень 60 коп.)

Закупівля в одного учасника

вересень 2014 року

Дорошенко Г.І.

---

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.09.2014 року № __20____

Голова комітету з конкурсних торгів __Дорошенко Г.І. ___ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів ___Ільченко Т.В.___ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2014 рік

06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (постачання природного газу)

2274

кошти місцевого бюджету

276000 (двісті сімдесят шість тисяч гривень) в т.ч. ПДВ: 46000 (сорок шість тисяч гивень)

Закупівля в одного учасника

жовтень 2014 року

Дорошенко Г.І.

---

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.10.2014 року № __29____

Голова комітету з конкурсних торгів __Дорошенко Г.І. ___ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів ___Ільченко Т.В.___ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис)

 
.